• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Thủ tục hành chính
  • Danh sách thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Lệ phí và phí  

Cơ quan ban hành: Bộ tài chính  

Thời gian: 15/08/2013

Nội dung