• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Trung tâm VI tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

21/03/2016

(rfd.gov.vn)- Chiều ngày 17/3/2016, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Diễn đàn lực lượng an ninh kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp. Đại tá Ngô Xuân Đề - Trưởng phòng An ninh Kinh tế và đại diện một số cơ quan của Cổng an tỉnh Nghệ An đã đến dự.

Ông Nguyễn Thế Cường Giám đốc Trung tâm VI cho biết: Năm 2015, Trung tâm VI đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến công chức các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trong tình hình mới; quán triệt, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An về “Xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức; kiện toàn các tổ tự quản về an ninh, trật tự; không để tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trung tâm. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức tốt hoạt động kiểm soát và xử lý can nhiễu góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng tại các tỉnh trên địa bàn hoạt động của Trung tâm. Chính những hoạt động trên đây  đã giúp cho Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Thế Cường phát biểu tại buổi tổng kết

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Đề - Trưởng phòng ANKT Công an tỉnh Nghệ An đánh giá cao các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trung tâm thực hiện; có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy được sức sáng tạo, huy động đông đảo công chức trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ quan. Đại tá Ngô Xuân Đề đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm VI tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, các tổ tự quản và tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời mong muốn Công chức của Trung tâm đóng góp những ý kiến thẳng thắn cho lực lượng an ninh kinh tế, chỉ ra những tồn tại, những hạn chế để lực lượng an ninh kinh tế ngày một hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc.

Phan Văn Hòa- Trung tâm VI