• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Kiểm soát tần số vô tuyến điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

02/11/2015

(rfd.gov.vn)- Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các tỉnh trên địa bàn Trung tâm quản lý. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để triển khai công tác kiểm soát, xử lý can nhiễu tần số vô tuyến điện đảm bảo thông suốt và an toàn an ninh thông tin phục vụ các Đại hội.

Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh – Nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Khu Sunspa Resort  xã Bảo Ninh - Nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI và các đơn vị liên quan trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trong công tác kiểm soát tần số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện phục vụ Đại hội nên trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh từ 16-18/10/2015 và Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Bình từ 21-23/10/2013, các hệ thống thông tin vô tuyến phục vụ Đại hội đã được đảm bảo an toàn, thông suốt, góp phần vào thành công chung của các Đại hội tại địa bàn 02 tỉnh trên.

Nguyễn Đình Chương – Trung tâm VI