Bộ TT&TT và ITU ký kết thỏa thuận hợp tác về kiểm soát vệ tinh (Nguồn: http://mic.gov.vn)

25/11/2016