Thông điệp của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 2021

17/05/2021