• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Nhiều tàu thuyền của các tỉnh ven biển miền Trung được cấp phép tần số nhờ phối hợp tuyên truyền tốt.

21/10/2015

(rfd.gov.vn)- Các tỉnh, thành phố Duyên hải trên địa bàn hoạt động của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III (từ Quảng Trị tới Bình Định) là nơi có nhiều ngư trường lớn của cả nước và tập trung rất nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ, công suất lớn; nhiều tàu thuyền thường xuyên đánh bắt tại ngư trường ở vùng biển thuộc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Theo quy định hiện hành, các tàu thuyền này đều phải được trang bị các loại thiết bị vô tuyến điện HF liên lạc tầm xa và được Trung tâm Tần số VTĐ khu vực (Cục Tần số VTĐ) cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi tại Hội nghị tuyên truyền cấp phép tần số tàu cá cho các phòng chức năng và UBND các xã ven biển (tháng 01/2015)

Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ cho tàu cá có ý nghĩa giúp ngư dân sử dụng tần số và thiết bị VTĐ một cách hợp pháp, đúng mục đích, tránh gây can nhiễu lẫn nhau, từ đó bảo đảm việc thông tin liên lạc của bà con ngư dân, cũng như thông tin phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển được thông suốt, kịp thời. Nhằm thực hiện tốt việc cấp giấy phép tần số và thiết bị VTĐ cho tàu cá, nhiều năm qua, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III và các Sở TTTT trên địa bàn rất quan tâm đến công tác tuyên truyền và hướng dẫn bà con ngư dân làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ.

Trung tâm III và Sở TTTT Quảng Trị khảo sát thực tế việc sử dụng tần số của bà con ngư dân (tháng 6/2015)

Từ đầu năm 2015, trên địa bàn quản lý của Trung tâm phát sinh một lượng lớn tàu cá được đóng mới hoặc chuyển nhượng chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số. Nắm được tình hình này, Trung tâm III đã phối hợp với các Sở TTTT xây dựng kế hoạch, gửi văn bản đề nghị Bộ đội Biên phòng, UBND các cấp đề nghị phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu cá thủ tục làm hồ sơ xin cấp giấy phép tần số. Đối với những địa bàn có lượng tàu cá lớn như tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm đã phối hợp cùng Sở TTTT tổ chức các buổi làm việc với UBND các thành phố, huyện, thị có tàu cá, đề nghị UBND các thành phố, huyện, thị chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường ven biển thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép, tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của bà con ngư dân để chuyển đến Trung tâm III cấp giấy phép theo quy định.

Tùy vào tình hình cụ thể tại các địa phương, việc lựa chọn đầu mối hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép của bà con ngư dân được Trung tâm và Sở chọn có thể là cán bộ khuyến ngư thuộc UBND các xã hoặc là các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Hướng dẫn ngư dân làm hồ sơ đăng ký cấp giấy phép tần số cho tàu cá tại tỉnh Quảng Nam(tháng 8/2015)

Công tác tuyên truyền hướng dẫn cấp phép tàu cá được UBND các xã tiến hành thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cán bộ khuyến ngư hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về cấp phép tần số tại các Hội nghị khuyến nông, khuyến ngư tại địa phương. Ở một số địa phương như Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Trung tâm III đã cử cán bộ xuống hướng dẫn tuyên truyền trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép, hoặc giao giấy phép tới tận bà con ngư dân (khi đã nhận được hồ sơ trước thông qua các đầu mối phối hợp). Việc phối hợp tốt với  Bộ đội Biên phòng các địa phương thực hiện kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ cho phương tiện nghề cá của các tàu cá đánh bắt xa bờ khi làm thủ tục xuất bến; nhắc nhở, khuyến cáo, hướng dẫn cho những chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép tần số đã mang lại hiệu quả cao trong công tác cấp phép tần số cho phương tiện nghề cá. Thực tế ở những địa bàn (điển hình như tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị) có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong kiểm tra, nhắc nhở của Bộ đội Biên phòng, thì nơi đó số lượng chủ phương tiện nghề cá đăng ký cấp phép tần số được nâng lên rõ rệt.

Trung tâm III, Sở TTTT và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai công tác quản lý, kiểm tra và hướng dẫn cấp phép đối với các phương tiện nghề cá (tháng 6/2015)

Từ đầu năm 2015 đến nay, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III đã cấp mới được trên 620 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ trên các phương tiện nghề cá, nâng tổng số tàu cá được cấp giấy phép tần số trên địa bàn Trung tâm lên gần 4.200 tàu. Đạt được kết quả đó là nhờ sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa Trung tâm III, các Sở TTTT và các cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân.

 

Tiến Dũng – TT3