• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT ngày 19/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông

24/10/2014

(rfd.gov.vn)- Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz."

Tải về tại đây