• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

18/2020/TT-BTTTT

25/08/2020

(rfd.gov.vn)- Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Tải về tại đây