• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch kênh

Thông tư 13/2013-TT-BTTTT

24/10/2014

(rfd.gov.vn)- Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz

Tải về tại đây