Điện thoại không dây chuẩn Dect gây nhiễu sóng mạng di động.

30/03/2017