Lý do một số điện thoại không dây không được sử dụng tại Việt Nam

30/03/2017