Lễ tôn vinh Công chức, viên chức và người lao động cống hiến lâu dài tại Cục Tần số vô tuyến điện

10/06/2022