• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án:

Thời gian phát hành: 15h17 ngày 22/11/2023

Thời gian đóng thầu: 15h00 ngày 22/11/2023;

Nội dung chi tiết