The technical and regulatory framework for satellite broadband networks in ASEAN

Ngày 12/5/2023, từ 09:00-12:00

Theo hình thức trực tuyến

Các đơn vị của Bộ và doanh nghiệp, các nước ASEAN

PROMOTE THE USE OF L-BAND SPECTRUM FOR IMT SERVICES

Tue., 19thOct. 2021, 09h00-12h00 (GMT+7)

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sáng thứ 5, ngày 04/6/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN

Đại hội Đảng Bộ Cục Tần số Vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04/06/2020- 05/06/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN

ASEAN Workshop on 5G Spectrum

HaNoi, 16 August 2019

Melia Ha Noi Hotel

Hội thảo về công nghệ vệ tinh tiên tiến/Workshop on Advances in Satellite Technologies

Ha Noi, 28 June, 2019

10th Floor, ARFM Office – 115 Tran Duy Hung, Ha Noi

Workshop On Spectrum Management For 5G & IoT

30 August 2018

Ballroom at 10th Floor of ARFM’s office – 115 Tran Duy Hung street, Ha Noi

The 23rd Meeting of the APT Wireless Group (AWG-23) ​

9 – 13 April 2018

Da Nang City, Socialist Republic of Viet Nam

APT PP18 - 2

30 January - 1 February - 2018

7th floor Melia Hotel - HaNoi - VietNam

Hội thảo quốc tế về Quản lý tần số đối với di động băng rộng và IoT - Workshop on Spectrum Management for Mobile Broadband and IoT

Ngày 08/6/2017

Hội trường tầng 10 tại Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Chương trình hội thảo Thông tin vệ tinh

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

Hội trường Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập và khai trương Trụ sở mở rộng của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày 08 tháng 06 năm 2016

Hội trường Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

Spectrum Management For Mobile Broadband

8th June, 2016

ARFM's Building, Ha Noi, Viet Nam

Workshop on Related Matters to Digital TV broadcastings

21-22 April 2016

Pullman Hotel, Da Nang, Viet Nam

Hội nghị Sơ kết Luật Viễn thông – Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

Hội trường Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Workshop on Spectrum regulatory for TV white space devices

19 - 20 Octorber 2015

Pullman Sai Gon Center Hotel, Ho Chi Minh City, Viet Nam

ITU International Satellite Symposium 2015 and Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource

29 September – 1 October 2015

Vinpearl Luxury Danang Hotel, Da Nang City, Vietnam

Xem thêm

Workshop on Spectrum regulatory for TV white space devices

19 - 20 Octorber 2015

Pullman Sai Gon Center Hotel, Ho Chi Minh City, Viet Nam

ITU International Satellite Symposium 2015 and Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource

29 September – 1 October 2015

Vinpearl Luxury Danang Hotel, Da Nang City, Vietnam

Xem thêm

Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập và khai trương Trụ sở mở rộng của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày 08 tháng 06 năm 2016

Hội trường Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

Spectrum Management For Mobile Broadband

8th June, 2016

ARFM's Building, Ha Noi, Viet Nam

Workshop on Related Matters to Digital TV broadcastings

21-22 April 2016

Pullman Hotel, Da Nang, Viet Nam

Hội nghị Sơ kết Luật Viễn thông – Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

Hội trường Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Xem thêm

Hội thảo quốc tế về Quản lý tần số đối với di động băng rộng và IoT - Workshop on Spectrum Management for Mobile Broadband and IoT

Ngày 08/6/2017

Hội trường tầng 10 tại Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Chương trình hội thảo Thông tin vệ tinh

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

Hội trường Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Xem thêm

Workshop On Spectrum Management For 5G & IoT

30 August 2018

Ballroom at 10th Floor of ARFM’s office – 115 Tran Duy Hung street, Ha Noi

The 23rd Meeting of the APT Wireless Group (AWG-23) ​

9 – 13 April 2018

Da Nang City, Socialist Republic of Viet Nam

APT PP18 - 2

30 January - 1 February - 2018

7th floor Melia Hotel - HaNoi - VietNam

Xem thêm

ASEAN Workshop on 5G Spectrum

HaNoi, 16 August 2019

Melia Ha Noi Hotel

Hội thảo về công nghệ vệ tinh tiên tiến/Workshop on Advances in Satellite Technologies

Ha Noi, 28 June, 2019

10th Floor, ARFM Office – 115 Tran Duy Hung, Ha Noi

Xem thêm

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sáng thứ 5, ngày 04/6/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN

Đại hội Đảng Bộ Cục Tần số Vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04/06/2020- 05/06/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN

Xem thêm

The technical and regulatory framework for satellite broadband networks in ASEAN

Ngày 12/5/2023, từ 09:00-12:00

Theo hình thức trực tuyến

Các đơn vị của Bộ và doanh nghiệp, các nước ASEAN

Xem thêm