• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Đảng, đoàn thể
  • Công đoàn

Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

28/07/2023

(rfd.gov.vn)- Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện được thành lập năm 1993. Đến tháng 7/2023, Công đoàn Cục có 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 318 đoàn viên.

Kể từ khi thành lập đến nay (1993-2023), Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện đã đạt nhiều thành tích nổi bật, được Nhà nước và Công đoàn cấp trên tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Một số phần thưởng điển hình là: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2013), Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm (2012); Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam (năm 2011), Giấy khen của Công đoàn Bộ TT&TT,…

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1.     Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Cục trưởng - Chủ tịch.

2.     Ông Trịnh Khắc Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Cuyên viên chính Phòng Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch.

3.     Ông Đỗ Hưng Hà, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên Thường vụ.

4.     Ông Vũ Quốc Khánh, Chuyên viên chính Phòng Thanh tra - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

5.     Bà Hà Thị Việt Anh, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Cục Tần số vô tuyến điện, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên Ban Chấp hành.

6.     Ông Nguyễn Phú Hà, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Ủy viên Ban Chấp hành.

7.     Bà Lê Bình Thị Thùy Dương, Chuyên viên chính Phòng Thanh tra - Ủy viên Ban Chấp hành.

8.     Bà Đoàn Minh Trang, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Phó Trưởng Đài, Phụ trách Đài Kiểm soát Trung tâm Tần số
  vô tuyến điện khu vực I - Ủy viên Ban Chấp hành.

9.     Ông Chu Quang Thành, Trưởng Phòng Kế hoạch - Phát triển dịch vụ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật - Ủy viên Ban Chấp hành. 

10.   Ông Hồ Quang Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện, Chuyên viên chính Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Ủy viên Ban chấp 
  hành.

11.   Ông Hồ Lê Tùng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra – Xử lý - Ủy viên Ban Chấp hành.