• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Đảng, đoàn thể
  • Đảng bộ

Giới thiệu tóm tắt về Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện.

28/07/2023

(rfd.gov.vn)- Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiền thân là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Bưu điện, được thành lập năm 1993. Đến năm 1998, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Bộ Bưu chính Viễn thông và từ năm 2004 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến tháng 6/2020, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện có 164 đảng viên, sinh hoạt tại 15 Chi bộ trực thuộc.

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã đạt nhiều thành tích nổi bật, luôn được tổ chức Đảng cấp trên đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, như: Cờ thi đua của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (giai đoạn 2007 - 2011), Bằng khen của Đảng bộ khối cơ quan kinh tế Trung ương (giai đoạn 2007 - 2009), Giấy khen của Đảng bộ Bộ TT&TT (năm 2004) và được công nhận Danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2003 - 2013,…

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung (Nghỉ hưu từ tháng 9/2022; thôi tham gia BCH)

2. Đồng chí Lê Văn Tuấn (Tham gia Ban Chấp hành từ 02/03/2023)

3. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn

4. Đồng chí Lê Thái Hòa (Điều động, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ TTTT từ 09/3/2023; thôi tham gia BCH)

5. Đồng chí Nguyễn Phương Anh

6. Đồng chí An Xuân Hải

7.Đồng chí Vũ Thu Hiền

8. Đồng chí Nguyễn Phương Đông

9. Đồng chí Trịnh Khắc Cường

10. Đồng chí Trương Công Hạnh

11. Đồng chí Đặng Thị Thiên Hằng

12. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Ban Thường vụ Đảng Ủy Cục Tần số vô tuyến điện gồm 3 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung (Nghỉ hưu từ tháng 9/2022; thôi tham gia Ban Thường vụ)

2. Đồng chí Lê Văn Tuấn (Tham gia Ban Thường vụ từ 19/4/2023)

3. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn

4. Đồng chí Lê Thái Hòa (Điều động, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ TTTT từ 09/3/2023; thôi tham gia Ban Thường vụ)

   - Đồng chí Lê Văn Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện (từ 19/4/2023 đến nay)

   - Đồng chí Trần Mạnh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện