• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Đảng, đoàn thể
  • Đoàn thanh niên

Giới thiệu tóm tắt về đoàn thanh niên Cục Tần số Vô tuyến điện

07/11/2022

(rfd.gov.vn)- Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập từ năm 1993. Đến tháng 07/2022, Đoàn Thanh niên Cục có 11 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số 98 đoàn viên, trong đó có 70 nam đoàn viên và 28 nữ đoàn viên.

Kể từ khi thành lập đến nay (1993-2022), Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện đã đạt nhiều thành tích nổi bật và đã được các tổ chức Đoàn cấp trên trao tặng nhiều phần thưởng, như: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Bằng khen của Thành đoàn thành phố Hà Nội, Giấy khen của Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông,…

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm:

1. Ông Hồ Quang Sơn, Chuyên viên Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Bí thư.

2. Ông Lương Xuân Trường, Chuyên viên Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Phó Bí thư.

3. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chuyên viên Phòng Đo lường – Thử nghiệm, Trung tâm kỹ thuật - Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra.

4. Bà Hoàng Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Thanh tra - Ủy viên Ban Chấp hành.

5. Ông Nguyễn Trường Minh, Chuyên viên Phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Ủy viên Ban Chấp hành.

6. Ông Lê Khánh Dương, Chuyên viên Đài kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II - Ủy viên Ủy ban kiểm tra.

7. Ông Hoàng Anh Tú, Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Ủy viên Ban Chấp hành.

8. Ông Đào Văn Đức, Chuyên viên Đài kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

9. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Ủy viên Ban Chấp hành.

10. Ông Nguyễn Lê Bảo Duy, Chuyên viên Phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII - Ủy viên Ban Chấp hành.

11. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Chuyên viên Phòng Tin học, Trung tâm kỹ thuật- Ủy viên Ban Chấp hành.