• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2017
Không có tin bài

 

Tải chương trình và tài liệu hội thảo tại đây.

 

Thời gian

Nội dung

Speaker

08:15-08:30

Tiếp đón khách mời

 

08:30-08:40

Khai mạc

Cục Tần số vô tuyến điện

Ông Phùng Nguyên Phương

Trưởng phòng Hợp tác & Phối hợp tần số QT

08:40-09:00

Thủ tục đăng ký tần số, quỹ đạo vệ tinh

Cục Tần số vô tuyến điện

Ông Nguyễn Huy Cương

Phó trưởng phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế

09:00-09:20

Các vấn đề liên quan tới vệ tinh quan sát trái đất (LOTUsat)

Trung tâm vệ tinh quốc gia

Ông Vũ Việt Phương

Phó giám đốc trung tâm

09:20-09:40

Các vấn đề liên quan tới vệ tinh quan sát trái đất (VNREDsat-1)

Viện công nghệ vũ trụ

Ông Ngô Duy Tân

Giám đốc trung tâm điều khiển vệ tinh

09:40-10:00

Nghỉ giải lao

10:00-10:20

Các vấn liên quan tới công nghệ, xu hướng phát triển

Công ty VNPT-I

Ông Vũ Duy Thịnh

Phòng Kỹ thuật vệ tinh

10:20-10h:40

Điều khiển hệ thống vệ tinh VINASAT

Trung tâm VINASAT

Ông Nguyễn Hải Châu

Phó trưởng phòng điều khiển vệ tinh

10h:40-11:00

Thảo luận