• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

08/08/2016

(rfd.gov.vn)- Ngày 04/8/2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất thành phố Đà Nẵng. Tại Hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo địa phương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình tại Đà Nẵng. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III một trong 04 tập thể được khen thưởng.

04 tập thể được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen

Ngày 01/11/2015, Đà Nẵng chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, sớm trước 2 tháng so với lộ trình số hóa giai đoạn I; là thành phố đầu tiên của Việt Nam và cũng là thành phố đầu tiên của Asean triển khai thành công việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thức được tầm quan trọng của Đề án, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III đã tích cực phối hợp với Sở TTTT thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức đo đạc vùng phủ sóng tại Đà Nẵng và 04 huyện phía bắc Quảng Nam; đo đạc và yêu cầu các mạng truyền hình cáp trên địa bàn khắc phục các điểm có EMC vượt quá quy định, nhằm đảm bảo không gây can nhiễu khi triển khai Đề án; tổ chức tuyên truyền và thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến triển khai Đề án, đảm bảo cho việc tắt sóng truyền hình tương tự tại Đà Nẵng đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án; ghi nhận, biểu dương và biểu dương những tập thể, cá nhân đã có đóng góp xuất sắc trong quá trình triển khai thành công Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại thành phố Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng Kiểm tra Xử lý, Trung tâm III là một trong 06 cá nhân được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng.

Phan Minh Vương - Trung tâm III