• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Hội nghị phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện cho cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở tại Hà Tĩnh

25/06/2019

(rfd.gov.vn)- Ngày 18/6/2019, tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện cho các cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở.

Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu là đại diện đến từ Sở TTTT Hà Tĩnh; Phòng Văn hóa Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức văn hóa và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở của 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc.

 

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Trung tâm VI đã phổ biến đến các đại biểu hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tần số VTĐ liên quan đến việc sử dụng đài truyền thanh không dây cấp xã, như: Luật Tần số VTĐ; Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia; Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số VTĐ; Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyền hình và TTKD; Thông tư về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020; Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ; cho thuê, cho mượn thiết bị VTĐ; sử dụng chung tần số VTĐ;… trong đó chú trọng đến các vấn đề về quy hoạch băng tần (54-68) MHz cho các đài truyền thanh không dây; quy định không cấp mới giấy phép cho các đài hoạt động trong băng tần (87-108) MHz; thiết bị cấp phép phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, có giấy chứng nhận hợp quy; công suất phát phải phù hợp với địa bàn để tránh gây can nhiễu cho các đơn vị khác.

 

Cũng tại Hội nghị, báo cáo viên đã hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã về sử dụng đài truyền thanh không dây, một số chú ý khi lắp đặt và vận hành thiết bị; cách xử lý, khắc phục một số hư hỏng thường xảy ra nhằm đảm bảo cho thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm VI đã cấp phép được 222 giấy phép sử dụng đài TTKD cho 222 xã, phường, thị trấn trên tổng số 262 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm gần 85% tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng tại địa bàn huyện Can Lộc, hiện có 23 xã, thị trấn, trong đó số xã, thị trấn sử dụng đài TTKD đã được cấp phép là 11 xã, chiếm gần 48% tổng số xã trên địa bàn huyện. Đây là một trong những huyện có số xã sử dụng đài TTKD ít so với các huyện, thị khác trên địa bàn tỉnh.

Phan Văn Hòa - Trung tâm VI