Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày
Tên thủ tục Cơ quan ban hành Tải về
Quy định chung về phí và lệ phí Bộ Tài chính
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
Phí sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (Khi cấp phép thử nghiệm) Bộ Tài chính