Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

21/04/2022

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 và nội dung ôn tập.

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

20/04/2022

Trung tâm Kỹ thuật thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN"

02/11/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN". Thời gian từ ngày 01/11/2021 đến ngày 01/01/2022.

Các tin đã đưa: