• Trang chủ
  • Tin tức
  • Đề án số hoá truyền hình

30/6/2019: Các trạm phát sóng chính khu vực Trung Bộ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

11/03/2019

(rfd.gov.vn)- Ngày 06/3/2019, Cục Tần số vô tuyến điện – Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam đã ban hành thông báo số 775/TB-CTS về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa liên quan tới thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III.

Theo đó, căn cứ tình hình triển khai công tác hỗ trợ đầu truyền hình số mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III và trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam có ý kiến kết luận về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 12 tỉnh Nhóm III và địa bàn còn lại của 09 tỉnh Nhóm II như sau:

  1.  Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh Nhóm III (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận) từ 24 giờ ngày 30/6/2019.
  2. Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa) từ 24 giờ ngày 30/9/2019.
  3. Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 12 tỉnh Nhóm III (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận) từ 24 giờ ngày 31/12/2019.
     

                            DANH SÁCH CÁC TRẠM PHÁT SÓNG CHÍNH TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ MẶT ĐẤT (ATV)
                                          TẠI 12 TỈNH NHÓM III NGỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 24 GIỜ NGÀY 30/6/2019

STT

Tỉnh

Trạm phát sóng ATV ngừng hoạt động

Ngừng phát sóng

kênh truyền hình

1

Thanh Hóa

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (máy phát ATV của Đài Truyền hình Việt Nam và của Đài PTTH Thanh Hóa)

- VTV1, VTV2, VTV3, VTV6;

   - TTV.

2

Nghệ An

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (máy phát sóng ATV của VTV và của Đài PTTH Nghệ An)

 -  VTV1, VTV3, VTV6;

 - NTV.

3

Hà Tĩnh

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Hà Tĩnh)

 -  VTV1, VTV2, VTV3;

 - HTTV.

4

Quảng Bình

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Quảng Bình)

 -  VTV1, VTV2, VTV3;

 - QBTV.

5

Quảng Trị

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Quảng Trị)

 -   VTV1, VTV2, VTV3;

 - QRTV.

6

Thừa Thiên - Huế

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Thừa Thiên - Huế)

-  VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, VTV8;

 - TRT.

7

Quảng Nam

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Quảng Nam)

 -  VTV1, VTV2, VTV3;

 - QRT.

8

Quảng Ngãi

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Quảng Ngãi)

  -  VTV1, VTV2, VTV3;

  - PTQ1.

9

Bình Định

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Bình Định)

-  VTV1, VTV2, VTV3, VTV6;

   - BTV.

10

Phú Yên

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Phú Yên)

- VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, VTV8;

  - PTP.

11

Lâm Đồng

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Lâm Đồng)

  -  VTV1, VTV2, VTV3;

  - LTV.

12

Ninh Thuận

Trạm phát sóng ATV tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận (các máy phát ATV của VTV và Đài PTTH Ninh Thuận)

  -  VTV1, VTV2, VTV3;

  - NTV.

 

Ngô Thanh Hương