Trung tâm I triển khai kiểm soát, xử lý can nhiễu tần số phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

22/05/2021

(rfd.gov.vn)- Nhằm góp phần đảm bảo thông suốt, an toàn an ninh thông tin phục vụ Ngày Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát và xử lý nhiễu tần số vô tuyến điện phục vụ công tác bầu cử tại 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Trung tâm I triển khai kiểm soát 24/24h bằng các Trạm kiểm soát cố định đặt tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn trước 05 ngày và trong ngày bầu cử trên tất cả các băng tần, tần số vô tuyến điện sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền và chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; phân công nhân sự trực xử lý can nhiễu để sẵn sàng xử lý ngay khi có nhiễu có hại xảy ra.

Tổ công tác của Trung tâm I và Sở TTTT Hà Nam triển khai công tác kiểm soát tại điểm bầu cử Nhà Văn hóa tỉnh Hà Nam

Cùng với đó, từ ngày 22-23/5/2021, Trung tâm I  tổ chức 02 đoàn công tác trực tiếp đến tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam để phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác kiểm soát, xử lý nhiễu phục vụ bầu cử tại hai tỉnh này.

Minh Trang