Nhiễu do sóng liên tục trong thông tin vệ tinh

16/05/2016

(rfd.gov.vn)- Sóng liên tục CW (continuous wave) là một sóng điện từ có biên độ và tần số không đổi và nó cũng là tên đặt cho phương pháp truyền dẫn vô tuyến đầu tiên. Trong đó một sóng mang được bật và tắt. Thông tin được thực hiện trong những thời điểm khác nhau của chu kỳ bật/tắt của tín hiệu.

  1. Sóng liên tục CW là gì

Sóng liên tục CW là một sóng điện từ có biên độ và tần số không đổi và nó cũng là tên đặt cho phương pháp truyền dẫn vô tuyến đầu tiên. Trong đó một sóng mang được bật và tắt. Thông tin được thực hiện trong những thời điểm khác nhau của chu kỳ bật/tắt của tín hiệu.

  1. Nhiễu sóng liên tục CW trong thông tin vô tuyến

Hiện nay trong thông tin vô tuyến có nhiều trường hợp nhiễu do sóng liên lục CW gây ra. Nhiễu CW (Continuous wave) là một tín hiệu không mong muốn chưa điều chế trong cùng một thời điểm và không gian tần số như là một tín hiệu mong muốn và nó quét liên tục trong một đoạn băng tần. CW là một dạng trong những trường hợp hay gặp của nhiễu có hại. Nguồn nhiễu bao gồm những tín hiệu vệ tinh được điều chế hoặc do các máy phát của những Đài trái đất, hệ thống GSM hay Rada gây ra. Nhiễu CW là một trong những trường hợp nhiễu điển hình nguyên nhân do lỗi thiết bị. Nhiễu CW giống như tất cả các loại nhiễu khác là nó làm suy giảm tín hiệu mong muốn ảnh hưởng đến các dịch vụ vô tuyến. Ví dụ, hệ thống phát hình vệ tinh, nhiễu CW có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ chất lượng hình ảnh tới tổng suy hao truyền dẫn.

  1. Nhiễu CW trong thông tin vệ tinh

Nhiễu CW trong thông tin vệ tinh hầu hết do các hệ thống máy phát của Đài trái đất gây ra, những bộ khuếch đại công suất hoặc bộ dao động tạo ra tín hiệu CW, tín hiệu này được phát lên vệ tinh gây nhiễu có hại tới các dịch vụ vệ tinh tại những đoạn băng tần nhất định do tín hiệu CW quét liên tục.

Phát hiện nhiễu CW không khó nhưng đòi hỏi phải có kinh nghiệm xử lý, ngoài việc nhận khiếu nại nhiễu từ các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc thông qua công tác kiểm soát nhiễu cũng có thể nhận biết được nhiễu CW nếu chuyên viên kiểm soát biết được rõ các đặc điểm của nó. Từ kinh nghiệm khai thác, chuyên viên cán bộ trung tâm kiểm soát Tần số có thể nhận thấy tín hiệu nhiễu CW có dạng tín hiệu không điều chế và băng thông nhỏ hơn 100 KHz, thường có mức công suất lớn và quét liên tục vào những đoạn băng tần của vệ tinh, trên máy phân tích phổ đặt các tham số RBW = 30 KHz, VBW = 3 KHz và Span hợp lý là có thể quan sát và nhận biết được.

Hình 1: Nhiễu CW quét chèn vào một sóng mang của vệ tinh được xác định qua công tác kiểm soát vệ tinh tại Trung tâm kiểm soát tần số VTĐ khu vực VIII

Trong một số trường hợp các nhà khai thác vệ tinh sử dụng  tín hiệu sóng liên tục CW có mục đích để kiểm tra tín hiệu, phân cực chéo của một Đài trái đất.

Hình 2: Tín hiệu sóng liên tục CW được phát bởi nhà khai thác vệ tinh được quan sát bằng máy phân tích phổ

  1. Phương pháp xác định nguồn nhiễu

Đối với nhiễu CW ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ của khác hàng nên khi xảy ra nhiễu thì các dịch vụ của họ sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức, do đó một trong những phương pháp xác định nguồn nhiễu là phối hợp với khách hàng kiểm tra các thiết bị (Đài trái đất) của họ bằng cách loại trừ từng thiết bị sau đó đo kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại công suất, bộ dao động của Đài phát trái đất để loại bỏ nhiễu.

Phương pháp khác là sử dụng hệ thống định vị nguồn nhiễu vệ tinh sử dụng phương pháp FDOA và TDOA. Tuy nhiên đây là phương pháp khá phức tạp do cần có hệ thống định vị hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như hệ thống vệ tinh, hệ thống Đài trái đất, hệ thống phần mềm và nhân lực do việc định vị nguồn nhiễu CW khó khăn, phức tạp hơn những tín hiệu có điều chế khác. Xem thêm về phương pháp định vị nguồn nhiễu trong thông tin vệ tinh theo link dưới:

http://www.rfd.gov.vn/tintuc/Pages/the-gioi-vo-tuyen.aspx?ItemID=1728

Như vậy, để giải quyết, xử lý đối với can nhiễu gây ra bởi sóng CW, thì phương pháp loại trừ từng thiết bị sau đó đo kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại công suất, bộ dao động của Đài phát trái đất để loại bỏ nhiễu qua việc phối hợp với khách hàng là phương pháp khả thi, ít tốn kém và hiệu quả.

Trần Hải Ninh (Trung tâm VIII)