Thông báo số 989/CTS-KHĐT về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

04/07/2024

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây