Nhiều băng tần mới được áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

22/02/2019

(rfd.gov.vn)- Ngày 20/12/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo”. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2019.

Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số

Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT bổ sung Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn phục vụ kết nối giữa tàu và đường ray vào Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số. Đây là hệ thống thiết bị có chức năng kết nối thông tin giữa tàu và đường ray để xác định vị trí tàu, qua đó đơn vị điều phối có thể theo dõi, giám sát hành trình của tàu.

Với bổ sung nêu trên, Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hiện nay bao gồm các thiết bị sau:

STT

Loại thiết bị vô tuyến điện

1

            Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn

1.1

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

1.2

Điện thoại không dây

1.3

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường 
      dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

1.4

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

1.5

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

1.6

Thiết bị âm thanh không dây

1.7

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

1.8

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

1.9

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện 

1.10

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

1.11

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

1.12

Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng

1.13

Thiết bị ra-đa ứng dụng trong giao thông

1.14

Thiết bị vòng từ

1.15

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn phục vụ kết nối giữa tàu và đường ray

2

             Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá 

3

             Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu

4

             Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp

5

             Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải

5.1

       Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

5.2

       Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)

5.3

       Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)

5.4

       Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

Quy định về việc sử dụng thiết bị vô tuyến cự ly ngắn không đáp ứng điều kiện kỹ thuật và khai thác

Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT quy định: Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số nhưng không đáp ứng điều kiện về tần số và  điều kiện kỹ thuật quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT thì không được sử dụng tại Việt Nam.

Khoản 2 Điều 1 của Thông tư cũng quy định: Đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn có thể hoạt động ở nhiều mức công suất phát khác nhau hoặc nhiều băng tần khác nhau hoặc có dải tần số hoạt động rộng, trong đó có trường hợp không phù hợp với quy định tại Thông tư này, tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng, sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam khi cố  định các thông số về tần số, mức công suất hoạt động theo quy định tại các Phụ lục tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Các băng tần được bổ sung cho thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số:

Băng tần

Chủng loại thiết bị

148,5-190 kHz

Thiết bị vòng từ

10,2-11 MHz

3,234-5,234 MHz

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn phục vụ kết nối giữa tàu và đường ray

26,957-27,283 MHz

121,5 MHz

Thiết bị phao EPIRB có trang bị tính năng định vị vô tuyến phụ trợ

24-24,25 GHz

Thiết bị Ra-đa ứng dụng trong giao thông

1795-1800 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với những chủng loại thiết bị hoạt động tại các băng tần nêu trên được quy định chi tiết tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT.

Băng tần 866-868 MHz sẽ không được sử dụng cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID

Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT đã có quy định xóa bỏ việc sử dụng băng tần 866-868 MHz cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID để phù hợp với Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, sản xuất, nhập khẩu để đưa vào sử dụng tại Việt Nam thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động tại băng tần 866-868 MHz trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng, nhưng phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Xem chi tiết Thông tư tại đây

CSQH