• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII
Ngày tạo 30/11/2009
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII