• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Ngày tạo 06/06/2012
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng
Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Thông báo mời thầu gói thầu số 19 – Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất
Gói số 9 – Thi công cọc móng, tường vây và tầng hầm
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện.
Nguồn vốn đầu tư Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện
Thời gian thực hiện Từ 08 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2012 đến 14 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).