• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa ứng dụng, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn 3 năm
Ngày tạo 10/12/2015
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện
Nguồn vốn đầu tư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện
Thời gian thực hiện 1 tháng