• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Gói thầu Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm
Ngày tạo 30/06/2017
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Thiết bị hiệu chuẩn, giám sát xung phóng tĩnh điện ESD; thiết bị hỗ trợ đo kiểm đối với các thiết bị thu phát vô tuyến dùng trong thông tin vệ tinh; bộ tạo tín hiệu chuẩn 10MHz; máy đo tổng hợp dải tần đến 3GHz
Nguồn vốn đầu tư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện
Thời gian thực hiện 5 tháng