• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên
Ngày tạo 30/06/2017
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên
Nguồn vốn đầu tư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện