• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”
Ngày tạo 04/01/2018
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF - Công trình Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện