• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 18/12/2019 - 11:54

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 30/12/2019 - 09:00

Nội dung chi tiết
File đính kèm: