• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Trang bị 18 máy định vị vệ tinh GPS cho 09 Trung tâm thuộc Cục Tần số vô tuyến điện” thuộc Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện

Thời gian phát hành: Từ ngày 23/8/2010 đến trước 09h30 ngày 10/9/2010 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng.

Thời gian đóng thầu: 09h30 ngày 10/9/2010.

Nội dung chi tiết

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu “Trang bị 18 máy định vị vệ tinh GPS cho 09 Trung tâm thuộc Cục Tần số vô tuyến điện” thuộc Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

  • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 23/8/2010 đến trước 09h30 ngày 10/9/2010 (trong giờ hành chính)
  • Thời điểm đóng thầu: 09h30 ngày 10/9/2010.

Hồ sơ mời thầu cho gói thầu trên sẽ được phát hành tại địa điểm: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện – tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng.

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện

Tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel.: 84 4 35564919/Ext. 621; Fax: 84 4 35564934.

Đại diện các nhà thầu được mời tham dự và chứng kiến buổi mở thầu tổ chức tại Cục Tần số vô tuyến điện.