• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị triển khai mạng LAN Campus tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 30/09/2020 19:51

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 12/10/2020 15:00

Nội dung chi tiết
File đính kèm: