• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia (nay là Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I)

Nội dung chi tiết