• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

Nội dung chi tiết