• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm anten thu thụ động phân cực đứng dải tần từ 50Mhz đến 1000MHz và phụ kiện lắp đặt cho các trạm kiểm soát tần số

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tầng 10 tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564934

Thời gian phát hành: từ 08 giờ ngày 08 tháng 01 năm 2016

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: trước 09 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính)

Nội dung chi tiết