• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm bọ lọc RF để đo phát xạ giả đối với thiết bị thông tin di động, vô tuyến băng rộng và bộ cấp nguồn AC, DC

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tầng 10 tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564934

Thời gian phát hành: từ 08 giờ ngày 08 tháng 01 năm 2016

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: trước 09 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Nội dung chi tiết