• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

Thuộc dự án: Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tầng 10 tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564934

Thời gian phát hành: từ 08 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2015

Giá bán hồ sơ: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: trước 09 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2016 (trong giờ hành chính)

Nội dung chi tiết