• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát cho toàn Cục

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tầng 10 tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564934

Thời gian phát hành: từ 08 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2015

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: trước 09 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Nội dung chi tiết