• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin.

Thuộc dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện Phòng Kế hoạch và Đầu tư Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564930

Thời gian phát hành: từ 08h30 ngày 14 tháng 8 năm 2015

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: đến trước 09h30 ngày 04 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Nội dung chi tiết