• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

02 bộ máy phân tích phổ cầm tay, 09 máy thu chuyên dụng và các dịch vụ kèm theo

Thuộc dự án: Gói thầu Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: 09h30 ngày 12/7/2017

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng

Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 12/7/2017

Nội dung chi tiết