• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

24/09/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

10/09/2020

Lắp đặt biển Led.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

31/08/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

21/08/2020

Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020

Cung cấp tổng đài điện thoại

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

28/07/2020

Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

30/06/2020

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

24/06/2020