• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2016
Các tin đã đưa:
 

Hội nghị Sơ kết Luật Viễn thông – Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

Hội trường Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Workshop on Related Matters to Digital TV broadcastings

21-22 April 2016

Pullman Hotel, Da Nang, Viet Nam

Spectrum Management For Mobile Broadband

8th June, 2016

ARFM's Building, Ha Noi, Viet Nam

Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập và khai trương Trụ sở mở rộng của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày 08 tháng 06 năm 2016

Hội trường Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.