• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động khác

Kiểm soát tần số đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên

26/10/2020

(rfd.gov.vn)- Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền và đảm bảo thông suốt, an toàn thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III và các Sở TTTT trên địa bàn thống nhất ưu tiên các nguồn lực tăng cường công tác quản lý tần số tại địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm 2020, Trung tâm III đã lập kế hoạch về nhân sự, trang thiết bị kỹ thuật, phương án kiểm soát và xử lý can nhiễu trong thời gian diễn ra đại hội các cấp tại 08 tỉnh trên địa bàn; ưu tiên cấp phép tần số cho các đài truyền thanh cơ sở để kịp thời tuyên truyền nội dung đại hội của địa phương.

Xe kiểm soát đảm bảo thông tin VTĐ phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố  Đà Nẵng ngay tại địa điểm diễn ra Đại hội

Để triển khai kế hoạch có hiệu quả, Trung tâm đã chủ động nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng ở cấp cơ sở tại các tỉnh thành để triển khai kiểm soát kịp thời bằng trạm kiểm soát điều khiển từ xa. Đặc biệt, phối hợp với Sở TTTT thực hiện phương án kiểm soát, xử lý can nhiễu phục vụ Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố.

Trong thời gian diễn ra các Đại hội, Trung tâm III đã tập trung kiểm soát trên các băng tần, truyền thanh không dây, phát thanh truyền hình để phát hiện các đài phát bất hợp pháp; kiểm soát bảo vệ nhiễu cho các mạng thông tin liên lạc phục vụ Đại hội, các mạng đài bảo vệ Đại hội.

Đến nay, trên địa bàn của Trung tâm III đã có các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh/thành phố. Trước và trong thời gian diễn ra các Đại hội trên, Trung tâm III đã tổ chức kiểm soát, giám sát các tín hiệu 24/24 của mạng đài thông tin vô tuyến hoạt động tại từng địa phương.

Kiểm soát thông tin vô tuyến điện tại địa điểm tổ chức  Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Đặc biệt, trong thời gian Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII diễn ra tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, từ ngày 20 đến 22/10/2020, ngoài 02 trạm kiểm soát cố định, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III đã triển khai thêm trạm lưu động để kiểm soát các dải tần quảng bá, truyền dẫn tín hiệu, các tần số an ninh phục vụ cho Đại hội, an toàn hàng hải, hàng không, điện lực, thông tin di động,... và giải quyết kịp thời khi có can nhiễu xảy ra.

Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành tại địa bàn Trung tâm III đã diễn ra thành công; các mạng đài vô tuyến nói chung hoạt động an toàn, trong đó có các mạng đài điều hành, bảo vệ Đại hội thông suốt, hiệu quả.

Nguyễn Nho Tửu – TT3