Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

1. Nội dung thông tư (xem chi tiết tại đây)

2. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)