Các băng tần chuẩn bị đấu giá cho triển khai 4G/5G tại Việt Nam

Ngày 18/08/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1568/QĐ-BTTTT về việc tổ chức xác định mức thu cơ sở đối với các băng tần...

Thế giới diệu kỳ của sóng vô tuyến.

Đó là tên của cuốn tài liệu mà Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì biên soạn và được Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành nhân dịp kỷ niệm...