Đảm bảo quỹ đạo vệ tinh không bị nhiễu và hơn thế nữa

Alexander Vallet, Trưởng phòng Không gian của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã có cuộc trao đổi với ITU News về việc hỗ trợ môi trường không...

Đề xuất quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho thông tin di động mặt đất công cộng

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT...

Thế giới diệu kỳ của sóng vô tuyến.

Đó là tên của cuốn tài liệu mà Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì biên soạn và được Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành nhân dịp kỷ niệm...