Bước tiến mới về truyền, nhận dữ liệu 6G bằng phổ tần THz với khoảng cách hơn 500 mét

Công nghệ di động thế hệ thứ 6 (6G) đã đạt một bước tiến mới khi đầu tháng 9/2023, Công ty Công nghệ LG Electronics của Hàn Quốc đã thực hiện thành...

Thế giới diệu kỳ của sóng vô tuyến.

Đó là tên của cuốn tài liệu mà Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì biên soạn và được Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành nhân dịp kỷ niệm...